Dla Autorów

Prosimy o przesyłanie streszczenia oraz całości tekstu w wersji elektronicznej na adres:

redakcja@komnata-ksiazek.pl